اگريفايل

تنظیمات ظاهری پوسته

تغییر رنگ

تغییر سایز پوسته

تغییر پس زمینه

تعداد جزوه موجود: 116

...

تبلیــغات
جديدترين جزوه ها

بيوتكنولوژي و مهندسي ژنتيك دكتر اطمينان ـ دانشگاه آزاد اسلامي كرمانشاه

بيوتكنولوژي و مهندسي ژنتيك دكتر اطمينان ـ دانشگاه آزاد اسلامي كرمانشاه

نوع فایل : PDF

حجم فایل : 10 مگابايت

قیمت : 120000 ریال

فیزیولوژی علفکش‌ ها ـ دکتر راشد محصل (دانشگاه فردوسي مشهد)

فیزیولوژی علفکش‌ ها ـ دکتر راشد محصل (دانشگاه فردوسي مشهد)

نوع فایل : PDF

حجم فایل : 19 مگابايت

قیمت : 105000 ریال

جزوه ریز ازدیادی و کشت بافت گیاهی

جزوه ریز ازدیادی و کشت بافت گیاهی

نوع فایل : PDF

حجم فایل : 16 مگابايت

قیمت : 100000 ریال

جزوه آفات مهم درختان ميوه ـ دكتر سراج (دانشگاه شهید چمران اهواز)

جزوه آفات مهم درختان ميوه ـ دكتر سراج (دانشگاه شهید چمران اهواز)

نوع فایل : PDF

حجم فایل : 20 مگابايت

قیمت : 105000 ریال

جزوه مديريت علف‌هاي هرز ـ دکتر عليزاده (دانشگاه تهران)

جزوه مديريت علف‌هاي هرز ـ دکتر عليزاده (دانشگاه تهران)

نوع فایل : PDF

حجم فایل : 16 مگابايت

قیمت : 105000 ریال

جزوه زراعت عمومي – اگریسافت

جزوه زراعت عمومي – اگریسافت

 

تلفیقی از منابع ذیل (به ترتیب اولویت):

 • جزوۀ زراعت عمومی، دکتر ميراب‌زاده (دانشگاه تهران)
 • جزوۀ زراعت عمومی، دکتر مظاهری (دانشگاه تهران)
 • جزوۀ زراعت، دکتر قربان‌زاده (دانشگاه فردوسی مشهد)
 • جزوۀ زراعت عمومی (دانشگاه شیراز)

ويژگيها:

 • همراه با فهرست عناوين، جداول و تصاوير مربوطه
 • نمايه اصطلاحات فارسی و لاتین در انتهای جزوه
 • كيفيت: عالي (تايپ شده)

دانلود رايگان ۳۳ صفحه از جزوه


فهرست عناوین:

مقدمه

عواملي كه روي توليد اثر مي‌گذارند ( توليد چگونه زياد مي‌شود)

قانون لاي بيگ (liebig) يا قانون مينيموم يا بشكه ( آلماني)

قانون دوم: قانون بردباري يا قانون ماكسيموم يا قانون shel ford

قانون سوم: قانون زاخاروف (روسي)

طبقه بندی گیاهان زراعی

 1. بر اساس مورد مصرف
 2. بر اساس مصرف خاص آنها

الف. گیاهان با مصرف پوششی (کود سبز)

ب. گیاهان جهت کشت جانشین

ج. گیاهان با مصرف قصیلی

د. گیاهان با مصرف سیلویی

 1. گروه بندی بر اساس عملیات زراعی

گیاهانی وجینی

گیاهان غیر وجینی

 1. گروه بندی بر اساس نیاز حرارتی

گیاهان سرما دوست

گیاهان گرما دوست

 1. تقسیم بندی بر اساس چرخه زندگی (طول عمر)

گیاهان یکساله

گیاهان دوساله

گیاهان چند ساله یا دائمی

خاك

خاك زراعتي

ساختمان خاك

 1. ذرات خاك
 2. رنگ خاك
 3. كلوئيدهای خاك

نحوة جذب كاتيون‌ها توسط كلوئيد‌هاي خاك (با بار منفي)

اشكال آمونيوم

كلسيم

نحوة شيرين كردن خاك

 1. خلل و فرج خاك
 2. هواي خاك

خاك و آب

طبقه بندي فيزيكي خاك

طبقه بندي خاك از نظر بيولوژيك

حركت آب در داخل خاك

 1. در جهت شيب
 2. حركت تحت قوة جاذبه از بالا به پايين
 3. حركت آب از پايين به بالا

خاك و واكنش آن

هدايت الكتريكي  Electric  Conductivity (EC)

مهمترين انواع خاكهاي زراعتي

 1. اراضي شني
 2. اراضي رسي
 3. اراضي آهكي
 4. اراضي هوموسي
 5. خاكهاي حاصلخيز

رابطه خاك با گياه

كمبود كلسيم  Ca

روي  Zn

بور B

عناصر مورد نياز گياهان و كودها

 1. كودهاي آلي

الف. كود دامي

طريقه ساختن كود مصنوعي

ب. كود سبز

 1. كودهاي شيميايي

۱-۲-۷٫ ازت

۲-۲-۷٫ فسفر

۳-۲-۷٫ پتاس K

4-2-7. كلسيم

۵-۲-۷٫ گوگرد  (S)

رابطه نور و توليد

 1. گياهان سايه طلب (سايه پسند)
 2. گياهان آفتاب طلب (نورپسند)

الف. گياهان بلند روز

ب. گياهان كوتاه روز

ج. گياهان بي‌تفاوت نسبت به طول روز

اثر نور روي دانه

رابطه حرارت و توليد

وارونگي دما (اينورژن)

صفر بيولوژيك = صفر پايه = صفر گياه (Base  Temprature)

درجه روز (GDD)

رابطه باد و تولید

راه‌هاي مقابله با بادزدگي

بادشكن

رابطه هوا و توليد

رابطه آب و توليد

قوانين رشد و نمو و تشكيل مواد درگياه

تهيه زمين و بستر بذر

 1. عمليات تهيه فيزيكي و مكانيكي زمين
 2. شخم دستي
 3. شخم توسط گاوآهن ايراني
 4. شخم با گاوآهن‌هاي اروپايي
 5. طرق مختلف شخم با گاوآهن هاي اروپايي
 6. شخم از محور قطعات مفروض
 7. شخم از طولهاي خارجي قطعات مفروض
 8. شخم فلامبرگ
 9. شخم بوسيله گاوآهن‌هاي دو طرفه يا گاوآهن‌هاي مشابه آن
 10. زمان و دفعات شخم
 11. وسايل شخم زدن

بيل

گاوآهن ايراني

 1. انواع شخم

شخم خيلي عميق

شخم عميق

شخم متوسط يا شخم نيمه عميق

شخم سطحي

 1. چطور زمين را شخم بزنيم

روش محيطي

شخم پشته‌اي

شخم جوي يا شخم كناري

شخم جوي ـ پشته اي

 1. فرمول كلي تعداد شخم براي گياهان

صيفي

علوفه

عمليات تكميلي تهيه زمين و ادوات مورد نياز آن

 1. ديسك
 2. دندانه (هرس)
 3. ماله و غلطك

الف. غلطكهاي فشاري

ب. غلطكهاي كلوخ خرد كن

تهيه شيميايي زمين

عملیات کاشت بذر

كارهايي كه بايد قبل از كشت روي بذر انجام دهيم

۱) ضدد عفوني كردن بذر

۲) مايه زني بذر ـ تلقيح بذر

۳) روياندن بذر قبل از كشت

۴) بهاره كاري

بذر را چگونه در زمين بكاريم؟

روش دست پاش

بذر كاري روي خطوط موازي يا جوي و پشته

روش كپه اي

مراقبت‌ها در حين رشد و نمو

آبياري

زمان آبياري گياه

پاييزه (زمستانه ـ شتوي)

صيفي

انواع روش‌هاي آبياري

 1. غرق آبي
 2. جوي‌هاي موازي
 3. آبياري تحت فشار يا باراني
 4. آبياري قطره اي
 5. آبياري زير زميني

چند عمليات مهم داشت

 1. تنك كردن گياه
 2. خاك دادن پاي بوته‌ها
 3. غلتك زدن
 4. سله شكني
 5. مبارزه با علف هرز

تناوب و آيش‌بندي

آيش‌بندي

تناوب

اهميت آيش‌بندي و تناوب

انواع آيش‌بندي

 1. آيش‌بندي در ديمزارها
 2. آيش‌بندي در مزارع آبي با محدوديت آب
 3. آيش‌بندي در مزارعي كه محدوديت آبي جهت كشت گياهان وجود نداشته باشد

بذر و فيزيولوژي آن

جوانه زدن دانه‌ها و ساختمان گياهك ها

 1. خلوص بذر

گياهان از نظر نوع تلقيح

 1. هرما فروديت
 2. مونوئيك
 3. دي اوئيك
 4. قوه ناميه بذر

الف. زنده بودن بذر

ب. قدرت رويش بذر

ج. سرعت رويش بذر

 1. قدرت ناميه
 2. وزن هزار دانه بذر
 3. رنگ و بوي بذر
 4. رطوبت بذر

علف‌هاي هرز و راه مبارزه با آن

طبقه بندي علف‌هاي هرز

طرق مختلف انتشار علف‌هاي هرز

طرق مبارزه با علف‌هاي هرز

 1. طريقه پيشگيري
 2. مبارزه مكانيكي
 3. مبارزه بيولوژيكي
 4. مبارزه زراعي
 5. مبارزة شيميايي

ديمكاري

عوامل مهم در تولید محصولات زراعی در کشت دیم

دیم کاری پایدار

فهرست اصطلاحات

جزوه زراعت عمومي – اگریسافت
اطلاعات فایل
کد فایل : 20986
قیمت : 90000 ریال
فرمت فایل دانلودی : PDF
حجم فایل : 20 مگابايت
تعداد مشاهدات : 119 نفر
فرمت اصلی فایل : PDF
تعداد صفحات : 169 صفحه
خرید و دانلود فایل


*

ایمیل شما برای همه نمایش داده نخواهد شد.

*

از نوشتن نظرات با حروف لاتین (فینگلیش) خودداری کنید.

*

از ارسال نظرات غیر مرتبط با متن خبر , تکرار نظرات دیگران , توهین به سایر کاربران و ارسال متن های طولانی خودداری نمائید.

*

نظراتی که حاوی تهمت و بی احترامی به مقدسات مذهبی , ادیان الهی , مسئولان کشوری , اقلیت های قومی و مذهبی و مغایر با عرف و قوانین جاری کشوری باشد منتشر نخواهد شد.


ارسال دیدگاه

*

*

*

آخرین دیدگاه‌هااطلاعات

کلیه حقوق براي گروه نرم افزاري ـ كشاورزي اگريسافت محفوظ می باشد. 

طراح و گرافیک : پارس وی پی