اگريفايل

تنظیمات ظاهری پوسته

تغییر رنگ

تغییر سایز پوسته

تغییر پس زمینه

تعداد جزوه موجود: 66

...

تبلیــغات
جديدترين جزوه ها

جزوه سيستماتيك حشرات ـ دكتر عباسي‌پور (دانشگاه شاهد تهران)

جزوه سيستماتيك حشرات ـ دكتر عباسي‌پور (دانشگاه شاهد تهران)

نوع فایل : PDF

حجم فایل : 30 مگابايت

قیمت : 105000 ریال

جزوه ازدیاد نباتات ـ دکتر وحدتی (دانشگاه تهران)

جزوه ازدیاد نباتات ـ دکتر وحدتی (دانشگاه تهران)

نوع فایل : PDF

حجم فایل : 13 مگابايت

قیمت : 120000 ریال

جزوه درسي تغذیه معدنی گیاهان ـ دكتر طباطبايي (دانشگاه تبريز)

جزوه درسي تغذیه معدنی گیاهان ـ دكتر طباطبايي (دانشگاه تبريز)

نوع فایل : PDF

حجم فایل : 17 مگابايت

قیمت : 128000 ریال

مقالات ژنتيك ملكولي ـ Molecular genetics

مقالات ژنتيك ملكولي ـ Molecular genetics

نوع فایل : PDF

حجم فایل : 7 مگابايت

قیمت : 88000 ریال

جزوه فیزیولوژی تنش ـ دکتر میردهقان (دانشگاه ولیعصر رفسنجان)

جزوه فیزیولوژی تنش ـ دکتر میردهقان (دانشگاه ولیعصر رفسنجان)

نوع فایل : PDF

حجم فایل : 14 مگابايت

قیمت : 105000 ریال

جزوه اصلاح گياهان زراعي ـ دكتر مقدم (دانشگاه تبريز)

جزوه اصلاح گياهان زراعي ـ دكتر مقدم (دانشگاه تبريز)

دانلود رايگان ۱۹ صفحه از جزوه


فهرست:

ذرت

منشا تكامل ذرت

نژادهاي ذرت

 1. ذرت دندان اسبي dentcorn
 2. ذرت شاخي (شيشه اي ـ سخت) flint
 3. ذرت شيرين (قندي) Sweet corn
 4. ذرت بو داده Pop corn
 5. ذرت آردي floury corn
 6. ذرت گلوم دار Pod corn

ويژگي‌هاي مورفولوژيك گرده افشاني و دورگ گيري

ساختمان گل در ذرت

زمان گرده افشاني و كلاله دهي

كنترل گل‌آذين نر و ماده در انجام تلاقي‌هاي مصنوعي

ژنتيك ذرت

روش‌هاي اصلاحي در ذرت

 1. اصلاح جمعيت‌ها

روش‌هاي اصلاح جمعيت

روش گزينش توده اي

روش گزينش توده‌اي شبكه اي (روش گاردنر)

روش بلال به رديف

روش بلال به رديف تغيير شكل يافته

توليد واريته‌هاي سنتتيك (مصنوعي ـ ساختگي) در ذرت

واريته‌هاي كمپوزيت

گزينش دوره‌اي (متناوب ـ چرخه اي)

الف. واحد گزينش

ب. واحد تركيب

ج. كنترل والدين

الف. گزينش‌هاي دوره‌اي داخل جمعيت

گزينش دوره‌اي فنوتيپي

گزينش دوره‌اي برادر ـ خواهران تني

گزينش دوره‌اي برادر ـ خواهران ناتني با استفاده از يك تستر

گزينش دوره‌اي S1

گزينش دوره‌اي S2

ب. روش‌هاي دوره‌اي اصلاح بين جمعيت‌ها

گزينش دوره‌اي متقابل (ناتني)

گزينش دوره‌اي متقابل تني

 1. توليد واريته‌هاي هيبريد در ذرت

هيبريد سينگل كراس

واريته‌هاي هيبريد دابل كراس

هيبريد تري‌دي‌كراس (سه جانبه)

هيبريدهاي سينگل‌كراس تغيير شكل يافته

هيبريدهاي تري‌دي‌كراس تغيير شكل يافته

هيبريدهاي لينه خواهر

مراحل توليد واريته‌هاي هيبريد

الف. استخراج لينه‌هاي اينبرد

روش استخراج لينه‌هاي اينبرد

 1. روش كپه اي
 2. روش شجره اي

روش آزمون زودهنگام

روش هاپلوئيدي

روش بككراس

 1. روش متقارب (كنورژن)

استفاده از نرعقيمي در توليد واريته‌هاي هيبريد ذرت

انواع سيتوپلاسم‌هاي ذرت

سيتوپلاسم T

سيتوپلاسم C

سيتوپلاسم S

تشخيص انواع سيتوپلاسم‌ها در ذرت

اهداف اصلاحي در ذرت

مقاومت به آفات

كرم ساقه‌خوار اروپايي ذرت (Ostrinia nubilulis)

مقاومت به بيماريها

قارچ‌هاي پوساننده گياهچه

قارچهاي پوساننده ساقه

قارچ‌هاي پوساننده بلال

اصلاح عملكرد ذرت

زمان رسيدگي

عكس العمل به حاصلخيزي خاك

مقاومت به خشكي و گرما

مقاومت به سرما

مقاومت به ورس

مقاومت به شكستن دم بلال (افتادن بلال)

گزينش براي برگهاي محافظ

كيفيت محصول در ذرت

گندم

پروسه تكامل گندم هگزاپلوييد

روش‌هاي اصلاح گندم

 1. روش‌هاي بدون دورگ گيري
 2. روش‌هاي بعد از دورگ گيري

اهداف اصلاحي در گندم

عملكرد

زودرسي

مقاومت به ورس

مقاومت به ريزش

مقاومت به كم آبي (خشكي)

مقاومت به سرما

مقاومت به عناصر مسموم كننده

مقاومت به بيماري‌ها و آفات

 1. اجتناب از بيماري
 2. مقاومت عمودي (تك ژني) (مقاومت خصوصي)
 3. توليد واريته‌هاي چند لينه‌اي (مولتي لاين)
 4. مقاومت افقي (مقاومت عمومي)
 5. توليد واريته‌هاي متحمل
 6. روش تفكيك ناحيه ها

روش‌هاي ارزيابي مقاومت

ارزيابي مقاومت به سياهك پنهان

ارزيابي مقاومت به سياهك آشكار

سفيدك دروغي

مگس گندم

كيفيت محصول در گندم

تعيين قابليت جذب آب توسط آرد

روش زلني

آلوگراف

كيفيت پخت

بازدهي آرد

چغندر قند

بتانيك چغندر قند

بولتينگ (Bolting)

ساختمان گل

وضعيت گلدهي در چغندر

سيستم‌هاي كنترل گرده افشاني

خودباروري

دورگ گيري

توليد بذر در چغندر

تكثير غيرجنسي در چغندر

نرعقيمي

نر عقيمي ژنتيكي

نرعقيمي ژنتيكي ـ سيتوپلاسمي (هسته‌اي ـ سيتوپلاسمي يا نوكلئوسيتوپلاسمي)

روش اصلاح چغندر قند

 1. اصلاح جمعيت ها

روش توده اي

گزينش دوره اي

تلاقي دو تايي

گزينش خانواده‌اي يا گزينش لينه مادري

واريته‌هاي سنتتيك (ساختگي، مصنوعي)

 1. واريته‌هاي هيبريد
 2. پلي پلوييدي

روش توليد چغندرهاي تتراپلوييد در موسسه اصلاح چغندر قند كرج

انواع پلي پلوييدي در اصلاح چغندر قند

اهداف اصلاحي چغندرقند

افزايش عملكرد هكتاري قند

مقاومت به بيماري ها

مقاومت به آفات

ايجاد مقاومت به بولتينگ

توليدبذور منوژرم

بهبود كيفيت انباري چغندر قند

افزايش خلوص شيره قند

پنبه

پنبه‌هاي ديپلوييد دنياي قديم

پنبه‌هاي تتراپلوييد

گلدهي و گرده افشاني پنبه

تكنيك‌هاي خودباروري و دورگ گيري

مشخصات تعدادي از گونه‌هاي پنبه

روش‌هاي اصلاح پنبه

 1. روش‌هاي گزينش بدون دورگ گيري

گزينش توده اي

گزينش نتاجي

 1. روش‌هاي گزينش بعد از دورگ گيري

روش شجره اي

روش مخلوط بالك ـ شجره اي

روش بككراس

 1. دورگ گيري‌هاي بين گونه اي

دورگ گيري بين دو گونه G. hirsutum و G. barbadense

 1. توليد واريته‌هاي هيبريد در درون گونه‌اي G. hirsutum

نگهداري خلوص واريته‌هاي پنبه

 1. نگهداري خلوص واريته‌هاي پنبه بدون ايجاد تغيير ژنتيكي
 2. نگهداري خلوص واريته‌هاي پنبه به همراه گزينش و اصلاح و بهبود صفات در پنبه

روش نتاجي براي نگهداري خلوص واريته‌هاي پنبه

اهداف اصلاحي در پنبه

افزايش عملكرد

اصلاح تيپ بوته

زودرسي

ايجاد مقاومت به تنش‌هاي محيطي

اصلاح كيفيت پنبه

كيفيت پنبه دانه

يونجه

خصوصيات بتانيكي

گرده افشاني مصنوعي در يونجه

 1. تكنيك خودباروري
 2. تكنيك دورگ گيري

روش‌هاي اخته كردن يونجه

انتقال دانه گرده

نر عقيمي

تكثير غيرجنسي

اينبريدينگ

روش‌هاي اصلاحي يونجه

گزينش اكوتيپي

گزينش توده اي

گزينش لينه مادر

گزينش تك بوته (كلني)

گزينش‌ها دوره‌اي

واريته‌هاي هيبريد

واريته‌هاي سنتتيك (ساختگي ، مصنوعي)

 1. واريته‌هاي سنتتيك چند نژادي
 2. واريته‌هاي سنتتيك چند كلني

سيب زميني

اهداف اصلاح سيب زميني

افزايش عملكرد

مقاومت به بيماري‌ها وآفات

قابليت برداشت با ماشين

كاهش سياه شدگي سيب زميني بعد از پخت

افزايش وزن مخصوص

قابليت عمل آوري در سيب زميني

ساختمان گل سيب زميني

آماده نمودن قلمه‌ها براي دورگ گيري

آماده سازي والد نر

روش‌هاي اصلاح سيب زميني

گزينش بدون دورگ گيري

گزينش بعد از دورگ گيري

بك كراس

گزينش دوره اي

فهرست اصطلاحات


ساير محصولات 

جزوه اصلاح گياهان زراعي ـ دكتر مقدم (دانشگاه تبريز)
اطلاعات فایل
کد فایل : 9506
قیمت : 105000 ریال
فرمت فایل دانلودی : PDF
حجم فایل : 15 مگابايت
تعداد مشاهدات : 823 نفر
فرمت اصلی فایل : PDF
تعداد صفحات : 124 صفحه
خرید و دانلود فایل


*

ایمیل شما برای همه نمایش داده نخواهد شد.

*

از نوشتن نظرات با حروف لاتین (فینگلیش) خودداری کنید.

*

از ارسال نظرات غیر مرتبط با متن خبر , تکرار نظرات دیگران , توهین به سایر کاربران و ارسال متن های طولانی خودداری نمائید.

*

نظراتی که حاوی تهمت و بی احترامی به مقدسات مذهبی , ادیان الهی , مسئولان کشوری , اقلیت های قومی و مذهبی و مغایر با عرف و قوانین جاری کشوری باشد منتشر نخواهد شد.


ارسال دیدگاه

*

*

*

آخرین دیدگاه‌هااطلاعات

کلیه حقوق براي گروه نرم افزاري ـ كشاورزي اگريسافت محفوظ می باشد. استفاده از مطالب با ذكر منبع (اگريسافت) بلامانع است.

طراح و گرافیک : پارس وی پی